Цени

Ценоразпис на медицинските услуги. заплащани непосредствено от неосигурени пациенти или такива .които не са спазили установения ред за правото им на достъп съобразно Закона за лечебните заведения или НРД.

 

ВИД ДЕЙНОСТ

ЦЕНА /лв./

 

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ:

 

1.

Общ преглед при лекар-специалист:

 

1.1.

Първичен

25.00

1.2.

Вторичен

15.00

1.3.

Първичен в домашни условия

20.00

1.4.

Вторичен в домашни условия

30.00

2.

МАНИПУЛАЦИИ:

 

 

ОБЩИ

 

2.1.

мускулна инжекция        

10.00

2.2.

подкожна инжекция       

10.00

2.3.

венозна инжекция           

15.00

2.4.

венозна инфузия(система  10 / 30 мин)

20.00

2.5.

венозна инфузия(система  над 30 мин)

25.00

3.

ХИРУРГИЧНИ  :

 

3.1.

превръзка малка            

10.00

3.2.

превръзка голяма             

15.00

3.3.

обработка на рана            

10.00

3.4.

шев на рана                       

25.00

3.5.

инцизия

25.00

3.6.

сваляне на конци             

10.00

3.7.

катетеризация

15.00

3.8.

пункция на става             

25.00

4.

ОРТОПЕДИЧНИ :

 

4.1.

поставяне на гипсова превръзка

30.00

4.2.

сваляне на гипсова превръзка        

15.00

5.

ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТТИ

 

5.1.

ЕКГ

4.00

5.2.

ЕХОГРАФИЯ на коремни органи  

25.00

5.3.

ЕХОГРАФИЯ на малък таз                                   

20.00

 

АГ :

 

5.4.

КОЛПОСКОПИЯ

25.00

5.5.

ЕЛ. КОАГУЛАЦИО             

25.00

5.6.

ЦИТОНАМАЗКА

20.00

5.7.

ПОСТ./ИЗВ./НА СПИРАЛА

25.00

5.8.

ТУШ .НА МАТ .ШИЙКА   

10.00

 

УНГ:

 

5.9.

ВСИЧКИ МАНИПУЛАЦИИ

10.00

 

КОЖЕН КАБИНЕТ:

 

5.10.

ЕЛ. КОАГУЛАЦИО             

25.00

 

 

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  

                                                                                                 

ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА /лв./

1.

Рентгенография на околоносни синуси

15.00

2.

Рентгенография на ребра

15.00

3.

Рентгенография на длан и  пръсти

15.00

4.

Рентгенография на тазобедрена става

15.00

5.

Рентгенография на  бедрена кост

15.00

6.

Рентгенография наколянна става

15.00

7.

Рентгенография на подбедрица

15.00

8.

Рентгенография на глезенна става

15.00

9.

Рентгенография на стъпало и пръсти

15.00

10.

Рентгенография на раменна става

15.00

11.

Рентгенография на лакътна става

15.00

12.

Рентгенография на гривнена става

15.00

13.

Рентгенография на череп

20.00

14.

Рентгенография на гръбначни прешлени

20.00

15.

Рентгенография на бял дроб

20.00

16.

Рентгенография на сърце

20.00

17.

Рентгенография на корем

20.00

18.

Рентгенография на таз

20.00

19.

Рентгенография на зъб

6.00

 


ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ ЛAБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

І.    ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

ТАКСА ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ 2.00 лв.

 

ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА /лв./

1.

Хемоглобин+ Левкоцити

1.50

2.

Еритроцити+ Хематокрит

1.50

3.

Левкоцити/ Камерно/

1.50

4.

Еритроцити / Камерно/

1.50

5.

Комплексно-1.2.3.4

3.00

6.

СУЕ

1.50

7.

ДКК

3.00

8.

Морфология на еритроцитите

3.00

9.

Ретикулоцити

3.00

10.

Тромбоцити / Камерно/

2.00

11.

Време на кървене и съсирване

2.50

12.

Фибриноген 

2.00

13.

Протромбиново време

2.50

14.

Кръвна захар

2.00

15.

Кръвно-захарен профил

4.50

16.

Урино- захарен профил

4.50

17.

Глюкозо- толерантен тест

5.00

18.

Количество захар от 24 часа-урина

3.00

19.

Общ билирубин

1.80

20.

Директен билирубин

1.80

21.

Урея

2.50

22.

Креатинин

1.80

23.

Пикочна киселина

1.80

24.

Холестерол

1.80

25.

Триглицериди

2.50

26.

Алфа-холестерол

2.50

27.

Общ белтък

1.80

28.

Албумин

1.80

29.

калий

2.50

30.

АСАТ

2.00

31.

АЛАТ

2.00

32.

Алфа- амилаза

3.00

33.

Креатинкеназа

3.00

34.

Лактат-Дехидрогеназа-ЛДХ

3.00

35.

Гама-Глутамил- трансфераза

3.00

36.

Кисела фосфатаза- обща и простатна

3.00

37.

Алкална фосфатаза

3.00

38.

Калций

2.00

39.

Фосфор

2.00

40.

Серумно желязо

3.00

41.

Желязо- свързващ капацитет

3.00

42.

Окултни кръвоизливи

2.50

43.

Васерман

4.50

44.

CRP

4.00

45.

AST

4.00

46.

Ревматоиден фактор/RF/

4.00

47.

Микроалбуминурия

9.00

48.

Гликиран хемоглобин

10.00

 

  ІІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

ТАКСА ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ – 2.00 лв.

 

ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА /лв./

1.

Относително тегло

1.00

2.

Белтък

1.00

3.

Глюкоза

1.00

4.

Кетони

1.00

5.

Билирубин

1.00

6.

Уробилиноген

1.00

7.

рН

1.00

8.

Седимент

1.50

9.

Седимент по Уеб

2.00

10.

Количество белтък

1.80

11.

Креатинин

1.80

12.

Креатининов клирънс

3.00

13.

Проба на Зимницки

3.00

14.

Конкременти  –химичен анализ

4.00

15.

Алфа - амилаза

3.00

 16.

Анален секрет –здравна книжка

9.00

17.

Паразитология –здравна книжка

8.00

 

ІІІ. ХОРМОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТАКСА ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ – 2.00 лв.

 

ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА /лв./

1.

FT-3

11.00

2.

FT-4

11.00

3.

TSH

11.00

4.

PROGESTERON

11.00

5.

PROLACTIN

11.00

6.

TESTOSTERON

11.00

7.

FSH

11.00

8.

ANTI- TPO

14.00

9.

ANTI-TG

14.00

 

ІV. ТУМОРНИ МАРКЕРИ

ТАКСА ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ – 2.00 лв.

 

ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА /лв./ 

1.

PSA- TOTAL

12.00

2.

PSA-FREE

12.00

3.

CA-125

12.00

4.

CA-15-3

12.00

5.

CA-19-9

12.00

6.

AFP

12,00

7.

CEA

12.00

8.

B-HCG

12.00

9.

SCC

13.50

 

V. МИКРОБИОЛОГИЯ

ТАКСА ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ – 2.00 лв. 

 

ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА /лв./

1.

ПОСЯВКА УРИНА

6.00

2.

ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ

7.00

3.

ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ

7.00

4.

ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ

7.00

5.

УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ

7.00

6.

ГЪРЛЕН СЕКРЕТ

6.00

7.

НОСЕН СЕКРЕТ

6.00

8.

ОЧЕН СЕКРЕТ

7.00

9.

УШЕН СЕКРЕТ

7.00

10.

РАНЕВИ СЕКРЕТ

7.00

11.

КОПРОКУЛТУРА

9.00

12.

АНТИБИОГРАМА

10.00

 

VІ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ТАКСА ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ – 2.00 лв. 

 

ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА /лв./

1

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАРАЗИТИ

8.00

2

ТОКСОПЛАЗМОЗА- IGG

11.00

3

ТОКСОПЛАЗМОЗА- IGМ

11.00

4

ХЛАМИДИЯ-IGG- ELIZA

11.00

5

ХЛАМИДИЯ-IGM- ELIZA

11.00

6

Hbs- Ag

8.00

7

СПИН

11.00

8

КР. ГРУПА+ Rh 

7.00

 

VІI. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЗДРАВНА КНИЖКА - КОПРОКУЛТУРА + ПАРАЗИТОЛОГИЯ 20.00  лв.