Хирургия

Кабинетът разполага със следното оборудване:

 • Първичен медицински преглед
 • Вторичен медицински преглед
 • Мануално изследване на ректум
 • Поставяне на шийна яка
 • Инцизия на меки тъкани
 • Шев на меки тъкани
 • Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж
 • Диагностика и обработка на фистули
 • Диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси

Извършвани прегледи и процедури:

 • Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна стена
 • Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на гръдна стена
 • Хистологично изследване при ексцизия 
 • Хистологично изследване при биопсия
 • Контрол на оперативна рана – първи постоперативен ден, една седмица след операцията и 12-14 ден, с последваща смяна на превръзка и премахване на конци
 • Оперативно отстраняване на фиброми посредством локална анестезия –  област/шийна, ингвинална, аксиларна и периокуларно/
 • Експертиза на временната неработоспособност
 • Вторичен шев при гранулираща коремна рана
 • Ексцизии лице и шия/с и без хистологично изследване/
 • Ексцизия тяло /с и без хистологично изследване/
 • Обсъждане на резултат от биопсия, премахаване на конци и превръзка на седми или четиринадесети постоперативен ден