МЦ Хисар

"МЦ-І Хисар" ЕООД се намира в_град Хисар, който е куроротно селище - балнеологичен , SPA център . Поради това здравната мрежа в общината е представена от лечебни заведения за доболнична и болнична рехабилитационна дейност.

Услуги

Доболничната помощ е разделена на :
-първична –представена от 12 индивидуални практики - /лични лекари, GP /.От тях 6 са базирани в „МЦ-І Хисар”, другите са разположени в бившите здравни служби в по-големите села ,а в по-малките са разкрити филиали,а така също и стоматологични практики ,в гр.Хисаря и по селата.
-Специализирана - :