Кардиология

Кабинетът разполага със следното оборудване:

 • Първичен медицински преглед
 • Вторичен медицински преглед
 • Профилактична дейност.
 • Консултации.
 • Експертиза на временната неработоспособност.
 • Диспансеризация на хронично болни.
 • Общомедицински дейности - инжекции.

Извършвани прегледи и процедури:

 • Високо специализирани дейности - 24 часа Холтер мониториране на артериалното налягане и ЕКГ Холтер; Ехокардиография.
 • Други инструментални изследвания: Рентгенография на бял дроб и сърце.
 • Електрокардиография.
 • Медико-диагностично изследване на кръв и урина.
 • Съвместно лечение с общо практикуващи лекари и други специалисти.
 • Издаване на медицински документи - за постъпване на работа в България и чужбина, за встъпване в брак, за шофьорски курсове.
 • Освидетелстване на здравния статус на донаборници за нуждите на армията.