Клинична Лаборатория

В Клинична лаборатория се извършват всички видове лабораторни изследвания на кръв и урина , оборудвана със съвременна апаратура отговаряща на всички изисквания на приетия национален  стандарт по „Клинична Лаборатория” . Включена в националната система за контрол , което гарантира високото   качество и надежност на работа .