Кожни и венерически болести

Кабинетът разполага със следното оборудване:

 • Електрокоагулатор
 • Криотерапия
 • Кюрети

 

Извършвани прегледи и процедури:

 • Първичен медицински преглед
 • Вторичен медицински  преглед
 • Ексцизии лице и шия/с и без хистологично изследване/
 • Хистологично изследване при ексцизия 
 • Хистологично изследване при биопсия
 • Ексцизия тяло /с и без хистологично изследване/
 • Контрол на оперативна рана – първи постоперативен ден, една седмица след операцията и 12-14 ден, с последваща смяна на превръзка и премахване на конци
 • Обсъждане на резултат от пънчова биопсия, премахаване на конци и превръзка на седми или четиринадесети постоперативен ден
 • Оперативно отстраняване на фиброми посредством локална анестезия –  област/шийна, ингвинална, аксиларна и периокуларно/
 • Отстраняване на старчески брадавици посредством Shave кюретаж 
 • Кюретаж на вирални брадавици по лице, тяло и аногенитална област
 • Дерматоскопско изследване на единични или множествени меланоцитни и немеланоцитни лезии
 • Криохирургия  на кондиломи в аногениталната област
 • Криохирургия на себорийни кератози 
 • Криохирургия на актинични кератози и повърхностно растящи базалиоми 
 • Криохирургия на вирални брадавици по ходила и длани 
 • Криохирургия на хемангиоми 
 • Оперативно отстраняване на меланоми на кожата с поле на оперативна сигурност до 2 см, проследяване на пациентите със злокачествен меланом, скрийнинг, стейджинг
 • Диагностика и терапия на дерматомикози, дерматовирози и бактериални инфекции на кожата
 • Оперативно отстраняване на плоскоклетъчни тумори на кожата
 • Оперативно отстраняване на базоклетъчни карциноми на кожата