Неврология

Кабинетът разполага със следното оборудване:

  • УЗД - 3D, CFM PULSE END PAWER DOPPLER,THI

Сонди:

- Абдоминална-2.5-3.5-5.5MgHz

- Вагинална-5,5-6,5-7,5 MgHz

Извършвани прегледи и процедури:

  • Първичен медицински преглед
  • Вторичен медицински преглед
  • Диагностика и лечение на различни видове заболявания на централната и периферна нервна система
  • Профилактика и лечение на диабетната полиневропатия.
  • Мониториране на състоянието.