Ортопедия

Кабинетът разполага със следното оборудване:

 • Първичен медицински преглед
 • Вторичен медицински преглед
 • Имобилизация на крайници
 • Отстраняване на шини и гипсови превръзки
 • Превръзки
 • Контрол на оперативна рана – първи постоперативен ден, една седмица след операцията и 12-14 ден, с последваща смяна на превръзка и премахване на конци

Извършвани прегледи и процедури:

 • Снемане на хирургични конци
 • Репозиция при луксация на става
 • Хирургична обработка на рана
 • Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
 • Експертиза на временната неработоспособност