Рентгенова Лаборатория

Кабинетът е с възможности за скопични, графични и контрастни изследвания, зъбни снимки , даващи възможност за точна диагностика във всяка област. Графика на работа позволява извършване на спешни изследвания. Оборудван с рентгенов апарат урограф “SIEMENS TRIDOROS OPTIМАТИК ” Възможност за венозна урография. Зъбен кугел- за зъбни снимки. Предстои разкриване  на мамограф.